ارتش سرخ ایران غائب

ارتش سرخ هدف خون و خونریزی و جنگی ندارد. بلکه با اشاعه علم و دانش خواستار پیشگیری و جلوگیری از آن است.

آیا ابلیس به میان ذات برخی انسان ها نفوذ کرده است؟

شنبه 2 دی 1396 02:30 نویسنده: احمد چاپ

بله. ما و شما همه می دانیم که بین چه کسانی و چه گروه هایی نفوذ بیشتر و در بعضی موارد نفوذی به اندازه ۹۰ درصد یافته است. همان نژادپرستان متعصب و قاتلین و منافقان  که یک نفرشان برای فتنه از طریق کپی وتکثیر کردن خود در عالم کافی است. اما چون الگوشناسی ابلیسی وبلاگ* ارتش سرخ ایران غائب* فعلا به انتها نرسیده است و هستند الگوهای دیگری که باید عنوان شوند، پس فعلا از پرداختن به این قوم و الگوهای ابلیسی میان انسان ها صرف نظر می کنیم. چراکه الگوی ابلیسی انسانی نیاز به یادگیری و تبحر فراوان دارد و نمی شود هر که را در کوچه و خیابان دید متهم به درون ابلیسی کرد. بااینحال زبدگان عالگ قابلیت تشخیص این شیاطین با قالب  انسانی  را بخوبی دارند.

مرده باد هر شیطان. مرده باد ابلیس دشمن انسان.

ضمنا ابلیس به دو طریق نافذ در ذات بشر است. یک، از طریق شراکت و سهامت در ظرفیت جسمانی انسانی. دو، از طریق شراکت و سهامت در رفتار انسانی. که مورد دوم بیشتر معلول تغذیه ناصحیح و مضر بدن حاصل می شود. و مورد اول را گرچه الگوهای ابلیسی اش در بعضی انسانها یافت شده اما نحوه و چگونگی ایجادش را حقیقتا من نمی دانم. 


نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.