ارتش سرخ ایران غائب

ارتش سرخ هدف خون و خونریزی و جنگی ندارد. بلکه با اشاعه علم و دانش خواستار پیشگیری و جلوگیری از آن است.

دنیای طبیعت: مرغ وخروس

شنبه 2 دی 1396 13:57 نویسنده: احمد چاپ

به نظر می آید ابلیس و موجودات ابلیسی گرچه مشترکاتی را دارند، اما چند نژاد متفاوت را هم دارا باشند. مثل وقتی که شما سه برادر یا چند برادر و خواهر را با هم می بینید و به موارد شباهتشان و موارد عدم شباهت آنها متوجه می شوید! 

بنابراین نسل های اولیه یا ابتدایی مخلوقی های ابلیس، متفاوت با نسل های بعدی مخلوقی های ابلیسی هستند. پس کمی تشخیص نسل های ابتدایی سخت تر می شود. اما ناممکن نیست. یکی از راه های تشخیص ابلیسان، همراهی کردن آنها با یک موجود غیرابلیسی است. برای ضربه زدن و منحرف و سپس نابود کردن در آخر. یک ابلیس در کنار یک غیرابلیس خود را قرار می دهد با او همراهی می کند تا کم کم لوازمی را که ملزوم منحرف کردن هستند برای غیرابلیس یا همان موجود حقی فراهم کند تا در آخر به مهلکه و پرتگاه بیفتد.

تشخیص الگوهای مرغ و خروس نیاز به ریز شدن و پی گرفتن خطوط هندسی و اشکال هندسی در طراحی خروس و مرغ دارد. عکس زیر را ببینیم:

برای هر خروس/مرغ حتما الگوها را می یابید گرچه الگوهایشان متفاوت باشد.

۱-  روی تاج سرخرنگ خروس، انحناها را نگاه کنید. شاید قسمت های نوک تیز تاج را دارید نگاه می کنید. اما به جای اینکه قسمت های نوک تیز را نگاه کنید، می خواهم بر عکس اینکه از پایین به بالا نگاه کنید از بالا به پایین و تورفتگی های تاج را نگاه کنید. الگوهای فرورفتگی تاج را با دقت به ذهن بسپارید.

۲- رنگ نارنجی براق و خاص پرهای جلویی.

۳- رنگ سیاه با براقیت آبی یا سبز رنگ در نور.

۴- مشکوک بودن ظاهر و الگوی آن. که در خیلی از موارد وقتی شما به الگو و ظاهر یک موجود شک می کنید، در ۹۰ درصد موارد همان موجود ابلیسی است اما شما شناخت کافی و آشنایی کافی با الگوی ابلیسی از این نوع نداشته اید. و وقتی شما یک الگوی مفید و آموزنده هم از موجود در نیاورید، باز به ابلیسی بودنش بیشتر پی می برید. بالاترین پر سیاهرنگ دم را بنگرید. (فکر کنم اگر مداد و قلم و برگه نیمه مرئی برداشته و از روی عکس ها و الگوها نقاشی کنیم بهتر و سریعتر یاد بگیریم. مثل نقاشی زنبور ترانتولوس که وقتی شما قلم به دست می گیرید و می خواهید جزییات را نقاشی کنید، برآمدگی را بکشید، اینکه برآمدگی شکم زنبور را چه قدر باید حساب کنید، اینکه قسمت های مختلف را چه رنگی بزنید، اینکه میزان درازی پا ها را چقدر حساب کنید و همه محاسبات دیگر، آنقدر الگوهای فراوان به ناخودآگاه خودفعال شما وارد میکند، که آنگاه با دیدن ابلیس در هر قالبی سریع متوجه اش می شوید.  

بقیه موارد الگوها را خودتان با زوم کردن ببینید. در بعضی موارد متوجه می شوید که سعی در پنهان شدن الگوها و طبیعی جلوه دادن موجود ابلیسی مثل موجودات مفید-غیرمفید دیگر از سوی ابلیس شده است.

قطعه قطعه کنید. یعنی تصویر را قطعه قطعه کرده و هرقطعه از هرجایی از موجود را که دوست داشتید به صورت جدا مشاهده کنید.

اینطور نیست که تمام موجودات ابلیسی را که تابحال نام بردیم مضر بشریت باشند و ضرری هنگفت و بزرگ را به سلامت انسان وارد کنند. خیر. گرچه به نظر من نداشتن فایده کثیر و فراوان خودش برای یک پرنده فقط خوشمزه یک خسارت هنگفت برای سلامتی ما می تواند محسوب شود.

 [پرندگانی هستند که از نار سموم و جهان خالقیت مدبور ابلیس مخلوق نمی شوند. بلکه پرندگانی هستند که از نار نورانی و جهان خالقیت مدبرانه ولی و رییس انسان ها به این دنیا برای رشد و تعالی و نمو انسان ها بیایند. وقتی انسانی به جنگل های آفریقا قد م می گذارد و درخت کولا را می یابد، آنگاه انسانی به جنگل های سراسر انبوه و زیبا و منشا از عالم نور قدم خواهد گذاشت و درختانی دارای برتری ها و محتوی خواهد یافت. و کشف خود را در خدمت بشریت!  قرار می دهد. پرندگانی یافته می شوند که در طعم خوشمزه تر و در کیفیت بسیار والاتر و با منشاییت جهان نورانی خالص باشند. بدون ذره ای از آتش زهراگین که بخواهد ممانعت در راه صلاح و رشد موجد شود. پرندگانی که جدید هستند. کاملا جدید. که الگویی به آن شکل تابحال دیده نشده است. حیرت انسان را برخواهند انگیخت. و دارای محتوی هست ند و مایه رشد؛ برخلاف خلقی های پوچ و درون تهی.]

 نیروی ابلیسی سعی و تلاش فراوان در حذف کردن دارد و بسیار هم موفق است، اما با این حال می شود در بین همین ابلیسان هم فعلا زیست کرد تا مقدمات ایجاد موجوداتی فراهم شود که بهتر از موجودات گذشته ای هستند که توسط ابلیس نابود شده اند و امروزه اثری از آنها نیست. اثری از آنها نیست که نیست. نه در دنیای فعلی ما و نه در تاریخ مکتوب ما. و نه در هیچ جا. اما زمانی می  آید که موجوداتی بهتر از آن موجوداتی که از بین رفتند تقدیم بشریت می شود. درختانی بهتر که یک ذره آسیب به طبیعت نرسانند و ظلم را مقدمه سازی نکنند. گیاهانی که سراسر نورند. و پرندگانی که گوشتشان در لذاذت و خوشمزگی و باب طبع بودن بهتر از پرندگان حال حاضر دنیای ما باشند. روی همین کره زمین منظور است. نه دنیای پس از مرگ و برزخ و بهشت و این چیزها. انسان در واقع مثل نهالی ضعیف و رنجور است که برای رشد و مثمر شدن خود نیاز به محیطی بی مانع و بی میکروب و بی آلودگی دارد.  نه تنها محیط بی مانع که بلکه محیطی حرکت دهنده، انگیزه دهنده و شاد کننده و حمایت کننده و هدیه دهنده. تا ببیند و بشنود و بچشد و لمس کند. آنگاه دیگر ابلیسی نیست که بخواهد به زهر فریب خود، انسان را به دام و تار عنکبوتی خود بیندازد تا از رشدش بازبماند. تا از صعودش متوقف شود و ناقص الخلقه به دنیای دیگر محول شود. انسان سمت بی نهایت، سفر در پیش دارد. مثل مردی ۲۴ ساله که نسبت به کودک ۱۲ ساله چیزهای عجیب و جدید بسیار متفاوت را درک می کند. می گویند اگر بخواهی برای بچه ۴ ساله زن را تعریف کنی می گویی همان پفک نمکی است. پس در تمام دوران های آینده ، هر یکسال که می گذرد انسان نسبت به سال قبل چیزهای جدیدی از چیزهای عجیب مثل مثال بالا مدرک خواهد شد. چیزهایی که به وقتش بشریت پرده از راز آنها خواهد گشود. نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.