ارتش سرخ ایران غائب

ارتش سرخ هدف خون و خونریزی و جنگی ندارد. بلکه با اشاعه علم و دانش خواستار پیشگیری و جلوگیری از آن است.

ابلیس فقط به خواست عده ای از انسانها باقی مانده

چهارشنبه 6 دی 1396 14:45 نویسنده: احمد چاپ

خداوند در لحظات ابتدایی خلق ریشه ابلیسی می دانست که این چیست و اوضاع آینده چه خبر است؟ اما منقول است که بخاطر مصالح بالاتر ابلیس به حیات خود( پس از تمرد و عدم اطاعت خدا و عدم سجده بر انسان) ادامه داده و می دهد. 

آن مصلحت بالاتر به نظر شما چیست؟ 

آن مصلحت چیزی نیست مگر گوش دادن خداوند به حرف دل عده ای از انسان ها. آن ها که [در دل خود] گفتند خدایا بگذار ابلیس باشد تا ما دوره تسلط ابلیس را بر زمین ببینیم و درک و لمس کنیم. 

پس خداوند بخاطر آن عده از انسانها (گرچه عده ای از انسان  ها  با این مخالف  بودند.) که خواستار بقای ابلیس بودند تا با چشم خود مشاهده کنند و لمس کنند (آتش جهنمی ابلیسی را) ابلیس باقی ماند.

و تا کی می ماند؟ تا کی او باقی می ماند؟ تا وقتی که برای عامی ترین انسان ها و عامی ترین عوام ابلیس معلوم شود. که اگر ابلیس باز بماند، اینطوری می شود و آن اتفاقات خاص می افتد. تا وقتی که تمام ذات ابلیس و نتایج و افعال برآمده از ذات او را مشاهده با آن زندگی کرده باشند.

جایی خواندم که یکی از فلاسفه بزرگ ایران نوشته است که ابلیس تا حیات آخرین انسان باقی هست. یعنی تا انسان هست ابلیس هم هست. اما اینگونه نیست. ابلیس فقط تا زمانی با انسان ها می ماند که وضعش نامعلوم و نامشخص باشد. امروزه در سراسر دنیا، عمده انسانها از ابلیس ابراز دوری می کنند. و از موجودات ابلیسی و نتایج آنها در تنفر هستند. و به گونه های متنوع تمایلات خود به سوی حق را اعلام کنند. 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.