ارتش سرخ ایران غائب

ارتش سرخ هدف خون و خونریزی و جنگی ندارد. بلکه با اشاعه علم و دانش خواستار پیشگیری و جلوگیری از آن است.

دنیای طبیعت:شاه ین (falcon) قسمت دوم

جمعه 8 دی 1396 21:52 نویسنده: احمد چاپنظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.