ارتش سرخ ایران غائب

ارتش سرخ هدف خون و خونریزی و جنگی ندارد. بلکه با اشاعه علم و دانش خواستار پیشگیری و جلوگیری از آن است.

نابودی ابلیس در کتب الهی

سه‌شنبه 12 دی 1396 18:07 نویسنده: احمد چاپ

کتب مقدس و قرآن را که نگاه و بررسی کنیم، می توان روزی را که حق و حقیقت بر باطل و پوچی پیروز می شود و زمین از مرده بودن خارج و دارای حیات می شود دید. 

البته برای چنین روزی علائم وحشتناک و عظیمی هم ذکر شده. مثلا در قرآن امده که نمای آسمان تغییر کند. یا اینکه زمین دارای لرزش شود. آن روز مجرمین (انسان های ابلیسی) بدجور می ترسند. و حاضرند که هرچه در زمین باشد بلکه آنها نابود نشده و زنده بمانند. حتی حاضرند که مثلا جای پدر  و برادر و اقوام خود را بگوید اما خود حفظ شوند. یا اینکه تمام ثروت دنیا را بدهند و نمیرند. 

البته اینها علائم روز قیامت اند. و روز ظهور منجی هم شباهت کوچکی طبق روایت با روز قیامت دارد. 

روزی که زمین مرده زنده شود. و دارای حیات شود. و خداوند پدیده هایی جدید را خلق میکند که نشان از توانا بودن بر هرکاری است.

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.